DENTAL WELLNESS

by DELTA med

Služby

Wellness pre Vaše zuby

Dentálna hygiena

Vyšetrenie
 • vyšetrenie závesného aparátu zuba (parodontu) a jeho ochorení
 • vyšetrenie ďasien (gingívy) na prítomnosť zápalu (gingivitis)
 • vyšetrenie kosti okolo zubov na jej prípadný úbytok (parodontitis)
 • analýza stravovacích návykov najmä u pacientov so zvýšenou kazivosťou zubov, s poškodením povrchu zubov (abrázia, atrícia, erózia…)
 
Inštruktáž s dentálnymi pomôckami
 • výber vhodných dentálnych pomôcok a zaškolenie do ich správneho používania.
 • výber správnych pomôcok na domácu dentálnu hygienu (zubná kefka klasická, elektrická, sonická, jednozväzková, medzizubná, dentálna niť, škrabka na jazyk)
 • výber vhodných doplnkov k domácej dentálnej hygiene (zubné pasty, ústne vody, gély)
 • inštruktáž s dentálnymi pomôckami – osvojenie si správnej techniky umývania zubov a jazyka
 • farbenie povlakov na ich zviditeľnenie pre pacienta a následná inštruktáž s dentálnymi pomôckami
 

Čistenie zubov

 • odstraňovanie povlakov a pigmentov zo zubov
 • odstraňovanie zubného kameňa
 

Posilnenie skloviny zubov

 • impregnácia, fluoridácia zubov
 

Liečba krvácajúcich ďasiena a prevencia úbytku kosti

 • liečba krvácajúcich ďasien (gingivitis)
 • prevencia pred úbytkom kosti (parodontitis)

Kontrolné sedenia
 • pravidelné kontroly pacientov, ktorí sa chcú uistiť, či je ich domáca ústna hygiena dostačujúca
 • pravidelné kontroly pacientov, ktorí ešte nezvládajú ideálne domácu ústnu hygienu
 • pravidelné sedenia u pacientov s obmedzenou zručnosťou čistenia (handicapovaní ľudia)

Bielenie zubov

 • šetrné bielenie
 • bielenie zubov s trvácim účinkom
 • zhotovenie individuálnych bieliacich dláh
 • domáce bielenie so štartovacím bielením v ambulancii
 • možnosť ambulantného bielenia zubov

Liečba parodontitídy

Vyšetrenie

 • vyšetrenie závesného aparátu zuba (parodontu) a jeho ochorení
 • vyšetrenie ďasien (gingívy) na prítomnosť zápalu (gingivitis)
 • vyšetrenie kosti okolo zubov na jej úbytok (parodontítis)
 • mikrobiologické vyšetrenie na prítomnosť baktéríí v ústach, spôsobujúcich ochorenie parodontu (zápal ďasien, úbytok kosti)
 • genetické vyšetrenie na identifikáciu pacientov so zvýšeným rizikom na ochorenie parodontu (zápal ďasien, úbytok kosti)
 • analýza stravovacích návykov najmä u pacientov so zvýšenou kazivosťou zubov, s poškodením povrchu zubov (abrázia, atrícia, erózia…)
 
Inštruktáž s dentálnymi pomôckami
 • výber vhodných dentálnych pomôcok a zaškolenie do ich správneho používania.
 • výber správnych pomôcok na domácu dentálnu hygienu (zubná kefka klasická, elektrická, sonická, jednozväzková, medzizubná, dentálna niť, škrabky na jazyk)
 • výber vhodných doplnkov k domácej dentálnej hygiene (zubné pasty, ústne vody, gély)
 • inštruktáž s dentálnymi pomôckami – osvojenie si správnej techniky umývania zubov, jazyka
 • farbenie povlakov na ich zviditeľnenie pre pacienta a následnú inštruktáž s dentálnymi pomôckami
 

Čistenie zubov a koreňov zubov

 • odstraňovanie povlakov a pigmentov zo zubov
 • odstraňovanie zubného kameňa nad a pod ďasnom
 • vyhladenie povrchu koreňa (root planing)
 
Posilnenie skloviny zubov
 • impregnácia, fluoridácia zubov
 
Liečba ďasien a prevencia úbytku kosti
 • liečba krvácajúcich ďasien (gingivítis)
 • zastavenie úbytku kosti (parodontítis)
 • závažnejšie prípady sú konzultované so zubnými lekármi
 
 
Kontrolné sedenia
 • pravidelné kontroly a dentálna hygiena u pacientov so zastavenými ochorením parodontu a parodintitídou
 • pravidelné kontroly a nácvik u pacientov ktorí ešte nezvládajú ideálne domácu ústnu hygienu
 • pravidelné kontroly pacientov, ktorí sa chcú uistiť, či je ich domáca ústna hygiena dostačujúca
 • pravidelné sedenia u pacientov s obmedzenou zručnosťou čistenia (handicapovaný ľudia)

Čím sa líšime od ostatných

Šetrná dentálna hygiena

Podľa moderného švajčiarskeho konceptu GBT (Guided Biofilm Therapy)

Kvalifikovaný personál

Dentálne hygieničky sú absolventkami, resp. aktívnymi študentkami vysokej školy v odbore dentálna hygiena. Svojich pacientov konzultujú so zubnými lekármi.

Personalizovaná starostlivosť

Možnosť konzultácie so zubným lekárom. Pravidelné kontroly u pacientov s nevyhovujúcou dentálnou hygienou, resp. u pacientov s obmedzenou zručnosťou

DELTAmed

Presmerujeme vás na našu hlavnú stránku:

Naše darčekové poukazy si viete zakúpiť len na webovej stránke našej materskej kliniky www.deltamed.sk Teraz vás presmerujeme.